ĐIỂM THI BCTC (Khai giảng 24/8/2016)

19 /092016

ĐIỂM THI BCTC (Khai giảng 24/8/2016)

STT

HỌ TÊN

TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

ĐIỂM

XẾP LOẠI

1

Nguyễn Huỳnh Phương

Anh

05/06/1996

Tp.HCM

8

Giỏi

2

Võ Thị Minh

Anh

04/06/1996

Quảng Ngãi

7.5

Khá

3

Phan Thị Châu

Anh

04/09/1996

Gia Lai

7.5

Khá

4

Lương Ngọc Quỳnh

Anh

30/06/1995

Tp.HCM

7.5

Khá

5

Phạm Hoàng Quỳnh

Anh

13/05/1996

Đồng Nai

8

Giỏi

6

Cẩm Thị Mỹ

Anh

06/02/1994

Tp.HCM

8

Giỏi

7

Nguyễn Việt

Bằng

20/05/1989

Hậu Giang

7

Khá

8

Nguyễn Quốc

Bảo

18/10/1983

Quảng Ngãi

8.5

Giỏi

9

Trần Thị

Bình

09/12/1996

Tp.HCM

7.5

Khá

10

Nguyễn Hữu

Đạo

28/06/1996

Quảng Ngãi

8.5

Giỏi

11

Mai Nguyễn Thị Ngọc

Diệp

15/05/1996

Bình Thuận

8

Giỏi

12

Thái Thanh

Đoan

19/11/1996

Sóc Trăng

7.5

Khá

13

Lê Tuấn

Doanh

11/10/1996

Khánh hòa

8.5

Giỏi

14

Trần Thị Thùyvách ngăn vệ sinh

Dương

13/10/1996

Khánh hòa

8

Giỏi

15

Nguyễn Thị Ngọc

Duyên

18/10/1996

Bình Thuận

8.5

Giỏi

16

Nguyễn Tuấn

Dũng

10/02/1991

Khánh Hòa

9.5

Xuất sắc

17

Nguyễn Thị Kim

Én

15/08/1996

Bình Định

7.5

Khá

18

Ngô Thị Hà

Giang

31/12/1995

Kiên Giang

8

Giỏi

19

Đặng Quỳnh

Giao

17/09/1996

Kiên Giang

8

Giỏi

20

Vũ Thu

17/01/1996

Vũng Tàu

9

Xuất sắc

21

Nguyễn Thị Thanh

Hân

03/08/1994

Khánh Hòa

8

Giỏi

22

Trịnh Thị

Hằng

04/08/1996

Hà Nam

8.5

Giỏi

23

Phạm Thị Thu

Hằng

02/01/1996

Thanh Hóa

7

Khá

24

Nguyễn Ngô Hiếu

Hạnh

08/12/1995

Bình Thuận

8

Giỏi

25

Trần Thị Thu

Hậu

03/01/1995

Lâm Đồng

8.5

Giỏi

26

Lê Thị Thu

Hiền

07/11/1996

Phú Yên

9

Xuất sắc

27

Đồng Xuân

Hiếu

07/12/1995

Tp.HCM

9

Xuất sắc

28

Nguyễn Lê Ngọc

Hoa

27/05/1995

Tp.HCM

7.5

Khá

29

Ngô Mạnh

Hùng

31/10/1995

Thanh Hóa

9

Xuất sắc

30

Đặng Phi

Hùng

18/04/1996

Bình Phước

7

Khá

31

Nguyễn Viết

Hùng

22/04/1995

Gia lai

8.5

Giỏi

32

Đỗ Thị Thu

Hường

11/10/1995

Đồng Nai

8

Giỏi

33

Lương Quốc

Huy

16/02/1998

Quảng Ngãi

7.5

Khá

34

Đỗ Văn

Kiệt

08/04/1996

Bình Thuận

8

Giỏi

35

Phạm Hồng

Liên

13/07/1996

Vũng Tàu

7

Khá

36

Nguyễn Thùy

Liên

030/8/1996

Tp.HCM

7

Khá

37

Nguyễn Trúc

Linh

19/10/1996

Tiền Giang

7

Khá

38

Huỳnh Thị Yến

Linh

20/06/1994

Tp.HCM

8.5

Giỏi

39

Lê Trần Thương

Linh

09/07/1995

Vũng Tàu

8.5

Giỏi

40

Lê Thị Trúc

Linh

01/10/1994

An Giang

8

Giỏi

41

Phan Trần Phương

Loan

18/03/1996

Quảng Ngãi

8.5

Giỏi

42

Võ Thị Huỳnh

Mai

28/02/1996

Tây Ninh

7

Khá

43

Nguyễn Thụy Phương

Minh

05/07/1996

Cần Thơ

8

Giỏi

44

Võ Ngọc

Minh

02/11/1992

Đắk Lắk

7

Khá

45

Trương Thu

Minh

26/01/1996

Tp.HCM

7

Khá

46

Phan Thị Quỳnh

My

09/02/1996

Quảng Ngãi

7.5

Khá

47

Trần Thị

Mỹ

16/09/1996

Bình Định

8.5

Giỏi

48

Phạm Thị Thanh

Nga

08/05/1996

Thái Bình

7.5

Khá

49

Nguyễn Thu

Nga

17/09/1995

Đồng Nai

8

Giỏi

50

Nguyễn Ngọc Cẩm

Ngân

19/01/1996

Tiền Giang

7

Khá

51

Phạm Thị Kim

Ngọc

06/10/1996

Bình Dương

8

Giỏi

52

Trương Gia

Ngọc

30/08/1995

Tiền Giang

8.5

Giỏi

53

Danh Thúy

Ngọc

12/03/1994

Tp.HCM

7.5

Khá

54

Phạm Hoàng

Nguyên

20/01/1995

Khánh hòa

9

Xuất sắc

55

Lý Thị Thanh

Nhàn

12/08/1996

Vũng Tàu

8.5

Giỏi

56

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn

22/01/1996

Đồng Nai

9.5

Xuất sắc

57

Phạm Thị Mỹ

Nhật

25/04/1996

Phú yên

7

Khá

58

Châu Uyển

Nhi

05/02/1995

Khánh Hòa

7.5

Khá

59

Đặng Quỳnh

Như

20/10/1994

Lâm Đồng

8.5

Giỏi

60

Lê Châu Quỳnh

Như

19/03/1996

Khánh hòa

7.5

Khá

61

Nguyễn Thị Hoài

Như

01/04/1996

Phú Yên

8.5

Giỏi

62

Cao Thị Hoàng

Oanh

17/05/1995

Nghệ An

8

Giỏi

63

Hà Thị Ngọc

Oanh

06/05/1995

Đắk Lắk

7

Khá

64

Lâm Quang

Phước

04/12/1996

Cần Thơ

8

Giỏi

65

Trương Ngọc Hoàng

Phương

13/04/1995

Bình Thuận

8

Giỏi

66

Lương Thu

Phương

02/06/1994

Hải Hưng

7

Khá

67

Nguyễn Thanh

Phương

06/09/1993

Khánh Hòa

8.5

Giỏi

68

Nguyễn Lê  Minh

Phương

06/11/1996

Tp.HCM

8.5

Giỏi

69

Phạm Thị Thu

Phương

17/03/1987

Ninh Bình

8

Giỏi

70

Nguyễn hồng

Quân

09/05/1996

Gia Lai

8

Giỏi

71

Trần Thị Phương

Quyên

14/11/1996

Ninh Thuận

7

Khá

72

Nguyễn Thị

Quyên

07/09/1995

Nghệ An

7

Khá

73

Vương Thị

Quyên

31/03/1996

Nghệ An

9

Xuất sắc

74

Võ Nguyên

Sa

18/11/1996

Phú Yên

7

Khá

75

Lư Tấn

Sang

25/11/1995

Tp.HCM

7

Khá

76

Nguyễn Ngọc

Sinh

01/09/1995

Hà Tĩnh

8.5

Giỏi

77

Nguyễn Kim

Sơn

05/09/1981

Tp.HCM

8.5

Giỏi

78

Mai Cao

Tài

14/10/1994

Đồng Nai

8

Giỏi

79

Nguyễn Đan

Thanh

10/11/1998

Tp.HCM

7.5

Khá

80

Lê Quang

Thánh

08/05/1992

Vũng Tàu

8

Giỏi

81

Nguyễn Phước

Thành

12/06/1996

An giang

8.5

Giỏi

82

Trương Châu Thanh

Thảo

13/04/1997

Khánh hòa

8

Giỏi

83

Nguyễn Bích

Thảo

15/04/1996

Quảng Nam

7.5

Khá

84

Nguyễn Lan

Thảo

03/07/1982

Đắk Lắk

8

Giỏi

85

Hoàng Thị Anh

Thảo

19/09/1995

Vũng Tàu

8.5

Giỏi

86

Nguyễn Thị Phương

Thảo

31/08/1995

Lâm Đồng

9

Xuất sắc

87

Nguyễn Thị thu

Thảo

16/08/1995

Kiên Giang

9

Xuất sắc

88

Nguyễn Phạm Nhã

Thi

19/10/1992

Ninh Thuận

7

Khá

89

Lý Duy

Thiệp

19/01/1995

Đắk Lắk

8.5

Giỏi

90

Đặng Ngô Huy

Thông

02/10/1995

Khánh hòa

7

Khá

91

Huỳnh Bá

Thông

03/09/1996

Cần Thơ

8.5

Giỏi

92

Đặng Ngô Huy

Thông

02/10/1995

Khánh hòa

9

Xuất sắc

93

Lê Trần Anh

Thư

27/07/1995

Bến Tre

8.5

Giỏi

94

Trương Thị Cẩm

Thúy

24/05/1997

Vĩnh Long

7.5

Khá

95

Phan Thị Cẩm

Tiên

07/10/1996

Long An

8

Giỏi

96

Phạm Thị Minh 

Trang

21/07/1995

Tp.HCM

7.5

Khá

97

Trần Thị Kim

Trang

17/05/1996

Nam Định

8

Giỏi

98

Trần Thị Kim

Trang

17/05/1996

Nam Định

7

Khá

99

Phạm Ngọc Huyền

Trang

18/06/1995

Long An

8.5

Giỏi

100

Nguyễn Thị Đoan

Trinh

27/04/1996

Tiền Giang

7.5

Khá

101

Tạ Lê Phương

Trinh

01/09/1996

Quảng Ngãi

8.5

Giỏi

102

Lê Khánh

Trung

01/09/1986

Tây Ninh

8.5

Giỏi

103

Nguyễn Anh Tuấn

08/04/1994

Khánh hòa

8.5

Giỏi

104

Trần Quốc

Tuấn

05/07/1995

An giang

4.5

Rớt

105

Mai Anh

Tuấn

18/04/1996

Quảng Bình

9

Xuất sắc

106

Đỗ Quang

Tuấn

25/03/1993

Hưng Yên

7

Khá

107

Hà Thị Thu

Uyên

08/03/1996

Bình Phước

7.5

Khá

108

Hoàng Thị Thanh

Yến

09/07/1996

Bạc Liêu

8.5

Giỏi

109

Bùi Vũ Tường

Vy

08/01/1998

Tp.HCM

7

Khá

110

Thân Thị Yến

Vy

02/09/1996

Đồng Tháp

8

Giỏi

LIÊN HỆ VÀ GHI DANH

  • - PHÒNG GHI DANH 1: Phòng B007, Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, số 36 Đào Duy Từ, P5, Q10 ( các khóa Kinh Tế, Tài Chính, Chứng Khoán...) - PHÒNG GHI DANH 2: Phòng 2.1, Lầu 2, Số 31 Đào Duy Từ, P5, Q10 ( Tên địa chỉ là Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị đối diện cổng 2 ĐH Kinh Tế Tp.HCM, ghi danh Tin Học IC3, MOS, TIẾNG ANH...)
  • 0911.34.36.34 (Ms. Phương) 24/24
  • thanhphuongueh@gmail.com

Trung tâm KSS cung cấp các khóa học, dịch vụ ... cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, hãy gọi ngay HOTLINE để được thông tin chi tiết. Trân trọng!